Indhold af Dansk Kennel Klub's Opdrætteruddannelse

På uddannelsen gennemgås følgende emner:

1. Hvad skal jeg – som DKK-opdrætter - vide om kennelindretning?
2. Genetik
3. Sundhed og hvalpefødsler
4. Hvad må, skal og bør jeg over for hvalpekøbere m.fl.? (jura)
5. DKK's mentalbeskrivelse og hundens mentale udvikling
6. DKK og omverdenen

Undervisningen bliver varetaget af forskellige fagfolk (dyrlæger, adfærdskonsulent, jurist m.fl.). Desuden har hvert kursusforløb tilknyttet en erfaren opdrætter som vært/kursusleder.

Efter kurset får kursister med kennelmærke besøg af en kennelkontaktperson fra DKK, som ser på kennelens hjemlige forhold. Er forholdene i orden, og lever opdrætteren i øvrigt op til DKK's etiske regler, udstedes et kursusbevis. Derefter har opdrætteren ret til at bruge betegnelsen har gennemgået DKK's opdrætteruddannelse med det dertil hørende logo. 

 

© Precenta 2007